Resum Executiu

L’objectiu del Projecte No Woman Left Behind és capacitar i insertar laboralment dones socialment excloses com a professionals del turisme responsable i sostenible a Gàmbia fomentant alhora l'exercici dels seus drets humans com a persones i com a dones. S’adreça a dones que estan en risc d'explotació sexual en zones turístiques, dones retornades de la immigració i dones treballadores domèstiques explotades provinents de Casamance (Senegal). Es tracta de millorar la seva capacitació, ocupabilitat, apoderament i emprenedoria, prevenint l’emigració i promovent el treball just.
El projecte impulsa l’economia social i solidària desenvolupant l’incipient sector del Turisme Responsable i Sostenible (TRS). D'aquesta manera, es transforma la situació del territori envers majors nivells de justícia global, d'igualtat de gènere i sostenibilitat ambiental i es contribueix a transformar el model turístic.

Gàmbia i el conjunt de la regió necessiten disposar de professionals locals per desenvolupar aquest nou model de turisme basat en l'economia social, respectuós amb el medi ambient (d’acord amb els ODS), les formes locals de vida i cultura, i que promou el treball digne, igualitari i no discriminatori. El projecte incideix sobre els efectes de la pandèmia covid19, generant economia social i ocupabilitat en un àmbit i territori que ha sofert la destrucció de milers de llocs de treball per la retracció del turisme. I replanteja el model de turisme a l’Africa subsahariana, encaminant-lo cap a bases centrades en la sostenibilitat, la responsabilitat i el treball just. El TRS es planteja com alternativa al turisme basat en platja i festa i com a motor de creixement local sostenible i responsable.Per aconseguir-ho, es co-dissenyarà, organitzarà i impartirà un Curs teoricopràctic de capacitació com a professionals del TRS (especialment pel que fa a la cuina, la gastronomia local i l'artesania), un Programa de Mentoria i suport a la inserció social i un Programa de Formació en drets, apoderament personal i justícia global per capacitar les participants. El projecte preveu la participació de les titulars de dret en totes les fases. Finalitzat el Projecte, es preveu mantenir i consolidar el Curs.La prestigiosa institució formativa Institute of Travel and Tourism of Gambia (ITTOG), col·laboradora de Nacions Unides, és el soci local, que lidera el disseny, organització i promoció local de les activitats. Compta amb la col·laboració de la Women’s Platform (WPG) referent destacat en la defensa i apoderament de drets de les dones i entitat també formativa. El curs s'impartirà a l'ITTOG i els Programes de Mentoria i Drets a ITTOG i la WIG. El professorat del curs serà local, majoritàriament femení, contractat per ITTOG.

L’associació catalana Ethnic (amb més de 15 anys d'experiència en la matèria del projecte i al territori d'execució), i estreta col·laboradora de l'ITTOG sobre el terreny des de 2008, lidera, coordina i executa el pressupost des del Nord. Aporta suport organitzatiu i administratiu, coneixement en innovació i economia social per al disseny del curs. Coordina la comunicació, difusió i sensibilització a Catalunya així com les activitats d’Educació per al Desenvolupament (EDP). I es fa càrrec de la gestió econòmica del conjunt del Projecte.

El projecte implica els agents clau en la matèria. Promou la presència de les dones en els espais públics i una ocupació lliure de desigualtats de gènere. Com a activitats d’educació al desenvolupament s'organitzarà a Catalunya un Congrés Internacional per analitzar i sensibilitzar en relació al model turístic actual i com precaritza el treball i els drets humans, especialment entre les dones. I per oferir alternatives basades en el TRS. També es preveuen una Exposició i el desenvolupar una Plataforma Digital per sensibilitzar i exposar resultats.

El projecte promou la Justícia Econòmica, la Justícia Ambiental i la Justícia de Gènere. Cerca la justícia econòmica en formar i promoure l’empleabilitat i inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat en una zona empobrida, apoderant-les i creant oportunitats de creixement d’un sector econòmic emergent basat en l’economia social. Justícia de gènere perquè apodera i inserta dones molt vulnerables. Justícia ambiental perquè promou el turisme sostenible i responsable, model turístic que vetlla per reduir la petjada turística dels visitants i alhora utilitza serveis i infraestructures locals respectuoses amb la natura i la cultura autòctona, enfront el turisme massiu.


Comments are closed.