L’associació de turisme sostenible Aethnic va néixer l’any 2006 amb la missió de crear i promoure iniciatives basades en els criteris del Turisme Responsable i Sostenible (TRS)

Creiem que és necessari iniciar un canvi de paradigma en el model turístic tradicional, compromès amb la cultura i les identitats locals, amb la justicia global i respectuós amb el medi ambient

El turisme ha de contribuir al desenvolupament sostenible de les destinacions, generant millors condicions de vida per a les poblacions locals

Inscripció legal: AETHNIC està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya; en el Registre de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD); en el Registre Nacional d'Associacions de l'Estat Espanyol; i en el Registre EuropeAid de la Unió Europea (PADOR)
línies d'acció

Sensibilització i Incidència
Formació
Assistència tècnica
Cooperació Internacional

Els nostres projectes i activitats estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

I sempre tenint en compte el respecte als Drets Humans, la perspectiva de gènere i l'accessibilitat universal

Creiem que és necessari iniciar un canvi de paradigma en el model turístic tradicional, compromès amb la cultura i les identitats locals, amb la justicia global i respectuós amb el medi ambient


Treballem en xarxa amb organitzacions locals i internacionals:

Participa de les nostres experiències i contribueix a el canvi per un Turisme Responsable i Sostenible.