No Women Left Behind

El projecte "No Women Left Behind" de Capacitació com a Professionals del Turisme Responsable i Sostenible I d'Apoderament en Drets Civils per a dones vulnerables a Gàmbia,té per objectiu capacitar dones en situació d’exclusió social i afavorir la seva inclusió laboral en el sector del turisme responsable i sostenible (TRS).

El projecte és gestionat conjuntament per Aethnic i l’Institut of Travel and Tourism of Gambia (ITTOG) entitat de referència a Gàmbia en la formació, en l’àmbit del turisme responsable. Aethnic treballa a Gàmbia des de fa més de deu anys i l’ITTOG n’és un dels partners més estrets.

També es compta amb la col.laboració de la Women’s Platform of Gambia (WPG), organització líder en la defensa dels drets de les dones i la igualtat de gènere. El projecte està co-finançat i té el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de Catalunya-

Objectius


✔ Capacitar dones en situació de vulnerabilitat com a professionals del Turisme Responsable i Sostenible (TRS).


✔ Promoure l’emprenedoria i inserció laboral en empreses del sector del turisme responsable.


✔ Impulsar el turisme responsable i sostenible com a alternativa al turisme massificat.


✔ Apoderar les dones, a través de l’ocupació, canviant el seu estil de vida i fomentant respecte i confiança en elles mateixes.


✔ Formar en lideratge perquè les participants puguin assumir la responsabilitat de fer de les seves comunitats millors llocs on viure.

Activitats


● Elaboració d’un curs de capacitació adreçat a dones residents a Gàmbia en situació d’especial vulnerabilitat per facilitar la seva inclusió social i laboral, i el seu apoderament en drets de les dones i drets civils en general.

● Impartir una primera edició del Curs per almenys 30 dones com a professionals del TRS a Gàmbia.

● Incrementar l’ocupabilitat i inserció sòcio-econòmica de les participants en el Curs.

● Visibilitzar dels efectes nocius del turisme tradicional en el medi ambient i el model socioeconòmic actual. Transformació progressiva del model turístic envers la sostenibilitat i responsabilitat.

● Organització d'activitats d'educació per al desenvolupament a Catalunya per sensibilitzar sobre la situació del turisme a Àfrica, disseminar els resultats del projecte i promoure el canvi en la cultura empresarial turística envers la sostenibilitat i responsabilitat, d’acord amb els ODS de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i la Declaració Universal de Drets Humans.

El Projecte cerca la promoció i desenvolupament de l’incipient Turisme Responsable i Sostenible com a model alternatiu al turisme extractivista i massificat a Àfrica. Millorarà les capacitats socio-culturals de les dones i ajudarà a crear una societat més igualitària. El cessament de l’activitat turística a conseqüència de la pandèmia Covid19 és una oportunitat per repensar el model turístic actual a Àfrica en clau de sostenibilitat i responsabilitat social i ambiental i implicar-hi el conjunt d'actors socials per aconseguir-ho.


 
 
 

Aquest Projecte té el suport de

Comments are closed.