Cooperativa Khzana

COOPERATIVA DE DONES KHZANA: TURISME SOLIDARI I MILLORA DE COMPETÈNCIES

L'objectiu principal d'el Projecte és millorar la viabilitat econòmica de la cooperativa Khzana, situada a la regió de Chefchaouen i formada per 18 dones, a través d'un procés de capacitació i acompanyament que permetrà incrementar el nivell d'ingressos dels seus integrants i assegurar la seva ocupabilitat .

Per a la consecució d'aquest objectiu s'ha dissenyat un curs teòric-pràctic que tracta els continguts relatius a temes d'administració i gestió interna, i millora de processos en el disseny i producció de l'activitat tèxtil. I donat el valor cultural i patrimonial de les pràctiques productives de la Cooperativa, el curs també persegueix capacitar en teoria i pràctica de l'turisme sostenible i emprenedoria social per a la creació col·laborativa d'una nova línia de negoci basada en el turisme solidari.

Creada el 2008 en el petit douar muntanyós de Khzana, la Cooperativa d'Khzana consta de 18 dones que es dediquen a la producció tèxtil artesanal.

Aquestes artesanes asseguren amb el seu treball la continuïtat de les tècniques tradicionals locals. Tots els productes estan fets enterament per treballadores de la cooperativa, a través de diferents tècniques de teixit, cosint a màquina fins al més mínim detall i brodat a mà.

La discriminació que pateixen les dones rurals al Marroc difereix de les de l'medi urbà a causa de la manca de recursos socials i econòmics. Tot i els canvis instaurats al país des de 1999 amb la proclamació de la Carta Nacional de l'Educació i la Formació que considera l'educació una prioritat nacional, les dones de l'medi rural segueixen tenint més dificultats per accedir a una formació de qualitat. Aquesta situació es reflecteix en les dones de la cooperativa Khzana: cap d'elles té estudis i només una de les 18 sap llegir i escriure.

L'escolarització de les nenes i els nens depèn en molts casos dels recursos econòmics de la família que a les zones rurals són menors. Les dones de la cooperativa Kzhana depenen de la venda de productes per a pagar les despeses relacionades amb la família, el menjar, la roba, el transport, material escolar etc.


El dèficit formatiu i la manca de coneixements específics en temes bàsics de gestió i màrqueting dificulta el desenvolupament comercial de la Cooperativa i és per això que el projecte se centra en la capacitació dels seus integrants amb l'objectiu d'aconseguir la viabilitat econòmica de l'entitat.

El projecte dóna resposta a aquesta situació a través de:

Millorar coneixements bàsics en temes de gestió interna i administració.


Modernitzar i innovar en la producció a través de noves tècniques de disseny que permetin fer productes més atractius.


Millorar de la comercialització: cal donar visibilitat a la feina de les dones sobretot aprofitant la popularitat de la regió com a atractiu turístic i l'enclavament natural on es troba la cooperativa.


Creació de noves línies de negoci que permeten donar fonts alternatives de finançament a la venda de productes.


Aethnic ha identificat a la Cooperativa un gran potencial turístic: el valor cultural de les pràctiques productives, la localització a escassos 20 km de Chefchauen, i l'hospitalitat de les integrants de la cooperativa són alguns dels actius clau per a la posada en valor. La capacitació en turisme sostenible permetrà la creació d'activitats turístiques, dissenyades sota els criteris d'un turisme sostenible i solidari, que al seu torn permetran a les dones integrants de la cooperativa donar a conèixer la seva activitat a l'món, sensibilitzant als viatgers, posant en valor la seva activitat, promovent processos d'empoderament personal i introduint una nova línia de negoci complementària a la producció i venda de productes tèxtils que permetrà aegurar la seva sostenibilitat econòmica.


El projecte s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, en tant que augmenta i promou la presència de les dones en els espais públics i una ocupació lliure de desigualtats de gènere. En concret s'alinea amb l'objectiu de desenvolupament sostenible 4 i 6 que són l'educació i la igualtat de gènere, però també amb el número 10 ja que treballa per la reducció de les desigualtats dotant de millors oportunitats a les dones de la cooperativa Khzana.

Activitats


El projecte contempla un procés de capacitació a les 18 dones integrants de la cooperativa Khzana per a la millora de la gestió econòmica, la millora de l'procés productiu i la comercialització dels productes tèxtils. I la creació d'una nova línia de negoci basada en el turisme solidari.

Proposta de valor


El projecte resol les necessitats internes de la Cooperativa acompanyant els seus integrants en un procés de capacitació intern per a la millora de la viabilitat en el marc de la seva activitat econòmica principal. I tenint en compte els atractius turístics tant a nivell cultural i natural que ofereix la regió, i la creixent demanda de productes turístics experiencials basats en criteris de sostenibilitat el projecte treballa per a la creació d'una nova línia de negoci basada en el turisme solidari que permeti incrementar els ingressos de la Cooperativa.


 
 
 

Amb el suport de

Comments are closed.