Turisme Responsable i Sostenible

QUÈ ÉS EL TRS?

“El Turisme Responsable i Sostenible (TRS) és aquell turisme que té en compte les repercussions actuals i futures tant econòmiques, socials i mediambientals per tal satisfer les necessitats dels visitants, de la indústria, de l'entorn i de les comunitats anfitriones”

Organització Mundial del Turisme, (UNWTO) 2005

El TRS ha estat definit i articulat en diferents convencions i declaracions internacionals, com ara la Declaració de Ciutat del Cap, la Declaració de Marràqueix i la Declaració de Barcelona.


QUÈ APORTA EL TRS?

Promou la conservació del Patrimoni

Respecte l’autenticitat sociocultural

Protecció del patrimoni cultural

Desenvolupament economia local

Afavoreix el consum sostenible

Mínim impacte mediambiental

Millora la qualitat de vida

Suport als comerços locals

Creació de llocs de treball

Creació de llocs de treball

Beneficis equitatius

Reducció de la pobresa


QUÈ PASSA QUAN EL TURISME NO ÉS SOSTENIBLE?

ECONÒMICAMENT
Pèrdua de petits negocis
Encariment del producte bàsic
Pujada del preu de l’habitatge
Fuga econòmica
Beneficis no equitatius
SOCIO-CULTURALMENT
Pèrdua d’identitat i autenticitat
Turismofòbia
Massificació turística
Antagonisme
Gentrificació
Creació d’estereotips
MEDIAMBIENTALMENT
Destrucció patrimoni natural
Sobreexplotació de recursos
Contaminació
Saturació turística

IMPACTES