Cooperativa Talassemtane

COOPERATIVA DE DONES TALASSEMTANE: TURISME SOLIDARI I MILLORA DE COMPETÈNCIES

L'objectiu principal d'el Projecte és millorar la viabilitat econòmica de la Cooperativa Talassemtane a través d'un procés de capacitació i acompanyament que permetrà incrementar el nivell d'ingressos dels seus integrants i assegurar la seva ocupabilitat.

Per a la consecució d'aquest objectiu s'ha dissenyat un curs teòric-pràctic que tracta els continguts relatius a temes d'administració i gestió interna, i millora de processos en el disseny, producció i comercialització dels productes tèxtils. I donat el valor cultural i patrimonial de les pràctiques productives de la Cooperativa, el curs també persegueix capacitar en teoria i pràctica de l'turisme sostenible i emprenedoria social per a la creació d'una nova línia de negoci basada en el turisme solidari.

La cooperativa Talassemtane va ser creada el 2004 al cor de la ciutat blava de Chefchaouen i està composta per sis joves expertes en teixit artesanal.

A més dels productes tradicionals com el mendil i les vànoves, la cooperativa produeix productes innovadors (fundes d'ordinador, necessers, estalvis, tovalloles de cotó, etc.) fets dels telers artesans amb un excel·lent nivell de qualitat. Utilitzant matèries primeres locals, tots els productes són elaborats per les treballadores de la cooperativa a través de les tècniques artesanals de teixit, cosint a màquina i brodat a mà.

La discriminació que pateixen les dones rurals difereix de les de l'medi urbà a causa de la manca de recursos socials i econòmics. Tot i els canvis instaurats al país des de 1999 amb la proclamació de la Carta Nacional de l'Educació i la Formació que considera l'educació una prioritat nacional, les dones de l'medi rural segueixen tenint més dificultats per accedir a una formació de qualitat. Aquesta situació es reflecteix en les dones de la Cooperativa Talassemtane: cap d'elles té estudis. L'escolarització de les nenes i els nens depèn en molts casos dels recursos econòmics de la família que a les zones rurals són menors. Les dones de la cooperativa Talassemtane depenen de la venda de productes per a pagar les despeses relacionades amb la família, el menjar, la roba, el transport, material escolar etc.


El dèficit formatiu i la manca de coneixements específics en temes bàsics de gestió i màrqueting dificulta el desenvolupament comercial de la Cooperativa Talassemtane. És per això que el projecte se centra en la capacitació dels seus integrants amb l'objectiu de millorar la viabilitat econòmica de l'entitat.

El projecte dóna resposta a aquesta situació a través de:

Millorar coneixements bàsics en temes de gestió interna i administració.


Modernitzar i innovar en la producció a través de noves tècniques de disseny que permetin fer productes més atractius.


Millorar de la comercialització: cal donar visibilitat a la feina de les dones sobretot aprofitant la popularitat de la regió com a atractiu turístic i l'enclavament natural on es troba la cooperativa.


Creació de noves línies de negoci que permeten donar fonts alternatives de finançament a la venda de productes.


Aethnic ha identificat a la Cooperativa un gran potencial turístic: el valor cultural de les pràctiques productives, la localització a la localitat de Chefchauen, i l'hospitalitat de les integrants de la cooperativa són alguns dels actius clau en la posada en valor. La capacitació en turisme sostenible permetrà la creació d'activitats turístiques, dissenyades sota els criteris d'un turisme sostenible i solidari, que al seu torn permetran a les dones integrants de la cooperativa donar a conèixer la seva activitat a l'món, sensibilitzant als viatgers, posant en valor la seva activitat, promovent processos d'empoderament personal i introduint una nova línia de negoci complementària a la producció i venda de productes tèxtils que permetrà assegurar la seva sostenibilitat econòmica.


El projecte s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, en tant que augmenta i promou la presència de les dones en els espais públics i una ocupació lliure de desigualtats de gènere. En concret s'alinea amb l'objectiu de desenvolupament sostenible 4 i 6 que són l'educació i la igualtat de gènere, però també amb el número 10 ja que treballa per la reducció de les desigualtats dotant de millors oportunitats a les dones de la cooperativa Talassemtane.

Activitats


El projecte contempla un procés de capacitació dirigit a les 6 dones integrants de la cooperativa Talassemtane per a la millora de la gestió econòmica, la millora de l'procés productiu i la millora dels processos de comercialització dels productes tèxtils. També contempla la creació d'una nova línia de negoci basada en el turisme solidari.

Proposta de valor


El proyecto da respuesta a las necesidades internas de la Cooperativa acompañando a sus integrantes en un proceso de capacitación interno para la mejora de la viabilidad en el marco de su actividad económica principal. Y teniendo en cuenta los atractivos turísticos tanto a nivel cultural y natural que ofrece la región, y la creciente demanda de productos turísticos experienciales basados en criterios de sostenibilidad se presenta un proyecto para la creación de una nueva línea de negocio basada en el turismo solidario que permita incrementar los ingresos de la Cooperativa.


 
 
 

Amb el suport de

Comments are closed.