Capacitació en emprenedoria agroturística i guiatge

El projecte persegueix la millora de l'ocupabilitat de 10 joves mitjançant un procés de capacitació en emprenedoria agroturística i guiatge.

El projecte comprèn la formació d'un grup de 7 dones i 3 homes com a guies d'agroturisme i la posterior inserció professional de 5 de les 10 beneficiàries com a guies d'agroturisme a Kankanba Farm.

Kankanba Farm és un projecte d'emprenedoria local construït a la comunitat de Sanyang l'any 1998 i que disposa de més de 20 hectàrees de terreny localitzades en una zona de gran interès natural. La missió del projecte és proporcionar ocupació durant tot l'any als membres de la comunitat, principalment dones, i ajudar a contribuir a sostenir la comunitat i protegir el medi ambient.

Actualment, no s'aprofita el gran potencial que té aquest projecte ia causa de la paralització de l'activitat turística fruit de la crisi sanitària provocada pel Covid19 i la manca de recursos, aquesta emprenedoria local té compromesa la seva missió i la seva activitat comercial. Es tracta doncs d'aprofitar les infraestructures de Kankanba Farm i generar processos de capacitació introduint la pràctica de l'agroturisme com a element transformador per aprofitar les grans potencialitats que té el projecte i maximitzar els impactes positius derivats de l'activitat turística. En la mesura que es millorin les condicions de viabilitat de Kankanba Farm, milloraran també les condicions de vida de les comunitats de la zona.

Objectiu


El projecte persegueix la millora de l'ocupabilitat de 10 joves mitjançant un procés de capacitació en emprenedoria agroturística i guiatge. El projecte persegueix els objectius específics següents: - Capacitar 10 joves (7 dones/3 homes) com a guies d'agroturisme. - Habilitar un viver d'arbres a Kankanba Farm per distribuir els exemplars a les comunitats veïnes per contribuir a la reforestació i cura del medi ambient. - Acompanyament a 5 de les 10 joves per a la seva inserció professional efectiva com a guies oficials de Kankanba Farm. - Millora de les accions de comercialització de Kankanba Farm a través de la web i les xarxes socials. - Erigir Kankanba Farm com a centre de referència en la formació d'agroturisme a Gàmbia.

Una vegada finalitada la formació, s'integrarà la visita al circuit turístic Gàmbia Oest desenvolupat pel Programa BestAfrica.

Activitats


El projecte comprèn la formació d'un grup de 7 dones i 3 homes com a guies d'agroturisme i la posterior inserció professional de 5 de les 10 beneficiàries com a guies d'agroturisme a Kankanba Farm.

1. Creació d'un viver d'arbres

2.Formació en emprenedoria agroturística a les 10 beneficiàries


3. Millora de la comercialització de Kankanba Farm

4. Incorporació del projecte a una proposta de Ruta turística

Proposta de valor


Gràcies al partenariat entre ITTOG, AETHNIC i Kankanba Farm s'organitzaran activitats turístiques com ara excursions d'un dia a la finca, amb l'objectiu de proporcionar ingressos financers que permetin a Kankanba millorar altres instal·lacions com les sales de la granja (cabanes rodones) que ja estan construïdes però no moblades, i així s'habilitaran com a allotjaments. També permetrà que més personal s'involucri i es capaciti en habilitats empresarials per inserir-los professionalment.

Aethnic i l'Institut de Viatges i Turisme de Gàmbia (ITTOG) s'han unit per dissenyar un curs de capacitació en agroturisme a Kankanba Farm. Les sessions de capacitació se centraran en les àrees següents: Emprenedoria agroturística, pràctiques de gestió i pla d'operacions Pràctiques orientadores de l´agroturisme Pla d'identificació i interpretació de l'agroturisme Introducció a tècniques culinàries bàsiques i housekeeping.

El projecte pretén convertir l´agroturisme Kankanba Farm com un dels referents en millors pràctiques d´agroturisme a Gàmbia. Convertir Kankanba Farm en escola de capacitació i pràctiques professionals per a guies de turisme i agroprofessionals Utilitzar la finca de Kankanba Farm per a pràctiques de conservació del medi ambient, mitjançant accions de reforestació.

El projecte serà implementat per l'Institut de Viatges i Turisme de Gàmbia (ITTOG i l'Associació ETHNIC (Aethnic). Comptarà amb el suport de la comunitat local de Sanyang.

La durada del projecte és de sis mesos.

Institut de Viatges i Turisme de Gàmbia (ITTOG)


El ITTOG es va establir en 2008 i s'especialitza en la capacitació pràctica en tots els sectors de la indústria del turisme amb especial èmfasi en agències de viatges, operacions turístiques, guies turístiques, operacions terrestres, gestió d'esdeveniments, emprenedoria. / desenvolupament d'habilitats empresarials, turisme responsable / sostenible, turisme comunitari i gestió empresarial de turisme en general.

ITTOG ha realitzat ja accions de capacitació per a Ndemban Tenda i el pla d'interpretació per a les visites que els turistes tindran en el llogaret. La visita a la fleca Tapalapa i presenciar l'elaboració del pa és un dels punts culminants de l'experiència turística del poble.

ITTOG i ETHNIC han cooperat en el passat en diferents empreses de turisme sostenible i altres iniciatives de desenvolupament. ETHNIC ha col·laborat amb Nutrition Without Borders (Nutrició Sense Fronteres, NSF) per a organitzar campaments de solidaritat, amb estudiants de nutrició que permeten als participants obtenir coneixements de primera mà sobre temes relacionats amb la nutrició matern infantil a les regions de Lower River i Upper River. Aquests estudiants visiten Gàmbia i el Senegal i el ITTOG organitza l'operativa en terra de tots aquests viatges.

Gambia i el turisme


El turisme a Gàmbia és la major font de divises i aporta el 20% del PIB. El turisme a Gàmbia va començar en 1965 quan un inversor suec va veure el potencial de desenvolupar productes d'oci de turisme de sol, sorra i mar principalment i portar als escandinaus a Gàmbia durant l'hivern. No obstant això, hi ha hagut molts moments preocupants per al desenvolupament del turisme a Gàmbia: el consell de viatge britànic i escandinau de 1994/95, després de la presa militar de 1994, que va paralitzar tota la indústria del turisme; la temporada 2014/15 afectada per l'epidèmia del virus de l'Ébola; la fallida de Thomas Cook just abans que comencés la temporada al setembre de 2019 i ara la pandèmia de COVID 19. Totes aquestes crisis van venir amb una seriosa reducció en el nombre de visitants i la pandèmia de COVID 19 ha provocat un atur total de la indústria del turisme. Com a país que depèn en gran manera del turisme, existeix la necessitat d'establir noves estratègies sostenibles que minimitzin aquests impactes negatius, especialment en qüestions de mitjans de vida i desenvolupament econòmic local.

Els esdeveniments en el turisme van portar amb si nous desafiaments: canvi climàtic, malalties infeccioses com l'actual COVID 19, crisis econòmiques, terrorisme, problemes socials arrelats, etc. Aquests desafiaments creen un entorn turístic incert que afecta els nostres destins i a la població de moltes maneres, però més encara als destins dels països en desenvolupament.

Donades les condicions tan incertes que presenta el turisme, ITTOG està diversificant les seves àrees temàtiques per a brindar capacitació a joves i dones vulnerables en habilitats que els permetin treballar per compte propi i vendre els seus productes i serveis dins de l'economia local de Gàmbia i no dependre totalment del turisme.

Altres partners i col·laboradors


● Oficina de Turisme de Gàmbia.
● Associació de xefs..
● Associació d'hotels de Gàmbia: ajudaran si hi ha pràctiques laborals.
● Operadors turístics internacionals: porten als turistes a Kankanba Farm com AETHNIC.
● Trobades de Ninkinanka: L’ITTOG està establint una organització benèfica amb altres socis al gener per a trobar suport per a les comunitats al llarg de la sendera Ninkinanka.

 
 
 

Amb el suport de

Comments are closed.