Objectius de Desenvolupament Sostenible

L'Agenda 2030 de Nacions Unides s’organitza en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Els governs dels Estats, el conjunt d'Administracions i el món econòmic i social estan cridats a desenvolupar-los en els seus àmbits respectius.

L’Organització Mundial del Turisme (UNWTO) lidera els treballs de seguiment i impulsa el desenvolupament dels objectius relacionats amb la transformació del turisme.

 • any 2015

  Agenda 2030 aprovada per les Nacions Unides

 • any 2020

  Celebració de la “Cimera dels ODS”
  - Actuació a nivell mundial, local i individual
  - Més persones amb accés a la sanitat / Millors llocs de treball i accés a l’educació

 • any 2030

  Objectius de L’Agenda 2030:
  -Eradicar la pobresa extrema
  -Combatre la desigualtat
  -Solucionar el canvi climàtic


Quins ODS incideixen especialment sobre el Turisme?


Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030

 • El 25 de setembre de 2019 el Govern de Catalunya va aprovar el Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

 • La majoria dels compromisos tenen una dimensió interna i s’orienten a Catalunya. També hi ha compromisos a escala global, que reafirmen el compromís de Catalunya amb la comunitat internacional.

 • Inclou 696 compromisos únics que es converteixen en 920 perquè alguns d'ells estan inclosos a diversos ODS o a més d'una fita del mateix ODS.


Agenda 2030 – Ajuntament de Barcelona

Localització: Determinar quins objectius i metes concretes implica l'Agenda 2030 per a Barcelona.

Avaluació: Utilitzar dades per conèixer la situació i l'evolució de la ciutat respecte a les metes establertes.

Innovació: Posar en marxa nous plantejaments en les polítiques que són necessàries assolir les metes.

Aliances: Treballar conjuntament administracions públiques, empreses, entitats socials i ciutadania.

Sensibilització: Difondre el coneixement de l'agenda i estimular el debat públic.

Lideratge: Impulsar l'Agenda 2030 en l'escenari nacional i internacional, conjuntament amb altres ciutats.