Activitats
  • Acompanyament i suport en la creació i disseny de producte turístic basat en criteris de turisme sostenible i responsable.
  • Creació de plans formatius i formacions específiques en gestió i planificació del turisme sostenible.
  • Suport a l'emprenedoria turística des d’un enfocament d’innovació social.
  • Serveis de comunicació i marketing del turisme sostenible.
  • Creació de xarxes i marcs de treball col·laboratius a través de la dinamització de sessions de co-treball.