Accions d’Educació per al Desenvolupament (EdP)

El projecte No Woman Left Behind preveu accions d’Educació per al Desenvolupament a Catalunya (EpD). S’han pensat i dissenyat amb l'objectiu d'incidir al màxim en la difusió local a Catalunya i internacionalment i s'adrecen al conjunt de la població.

Per això es preveu una plataforma digital d'accés universal, la creació de perfils en xarxes socials i una activa presència pública per explicar la situació origen del projecte i les actuacions i resultats del projecte. També s’han previst una Conferència Internacional i una Exposició.

La plataforma digital contindrà material informatiu i de sensibilització respecte dels efectes nocius del turisme global i la necessitat d’avançar cap al TRS, il·lustrant estratègies ara mateix en marxa i els seus resultats. Recollirà les activitats i resultats del projecte.

Per mitjà de les xarxes socials del projecte es generarà un flux d’informació i sensibilització adreçat al conjunt de la ciutadania, i als professionals, empreses i administracions responsable en l'àmbit del turisme.

Es vol treballar, específicament, en l'àmbit educatiu, oferint l’anàlisi de les problemàtiques que estan en l'origen del projecte i les solucions aportades en l'àmbit educatiu. Per això s'ha incorporat la realització d'una Exposició com a acció d'aquesta activitat. L’exposició, en format físic i digital, serà oberta a centres educatius, civils, culturals i socials com a material pe treballar mentalitats i actituds en relació al turisme i a la igualtat d'oportunitats, així com respecte al subdesenvolupament.

Finalment, es preveu l’organització d'una Conferència Internacional sobre Turisme Responsable, Apoderament de les dones i justícia global a Barcelona adreçada a titulars d’obligacions en la matèria i als actors turístics rellevants del turisme internacional. S'hi convidarà als actors rellevants tant governamentals com empresarials i no governamentals en matèria de turisme, amb especial atenció al turisme responsable. Comptarà amb la participació del soci local a Gàmbia i titulars de dret que hagin participat en el projecte.

La plataforma digital i l'exposició prevista serviran alhora per denunciar i visibilitzar la situació de discriminació que pateixen les titulars de drets del projecte en tant que dones, treballadores i persones explotades.

Comments are closed.